U subotu 01.04.2023.godine smo priststvovali prvom Međunarodnom sipozijumu regenerativne medicine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala profesoru dr Zoranu Vulićeviću i profesoru dr Aleksi Markoviću na pozivu, čast nam je što smo bili gosti Međunarodnog sipozijuma regenerativne medicine.