Oksidisana regenerisana celuloza

Opis

Emosist® je hirurški hemostatik napravljen od oksidisane regenerisane celuloze (ORC) pogodan za sve vrste zahvata, veoma lak za upotrebu i fleksibilan, sa visokim hemostatskim svojstvima i biokompatibilnošću.