Pretraga
Close this search box.

GlassBone Granule

Glassbone® granule, sintetička i bioaktivna zamena za kosti, indikovane su za supstituciju kostiju, za popunjavanje, rekonstrukciju i spajanje koštanih defekata, kada autologna rešenja nisu primenljiva ili dovoljna do regeneracije nove kosti.

Popunjavanje koštanih defekata u ortopedskoj hirurgiji:

  • Popunjavanje defekta kostiju nakon resekcije tumora
  • Vertebralna artrodeza
  • Revizija proteze
  • Traumatologija
  • Osteotomija tibije (…)

Popunjavanje koštanih defekata u oralnoj i kraniomaksilofacijalnoj hirurgiji:

 • Parodontalni / infrakoštani defekti
 • Povećanje grebena
 • Punjenje zubne alveole za održavanje grebena nakon ekstrakcije Ispunjavanje defekta kostiju kao što su cista ili zubni granulom
 • Podizanje sinusa

Preporučujemo