Sertifikovana obuka o upotrebi plitke sedacije sa nemačkom kompanijom Baldus Sedation i Tehnodental-om.

Poštovane kolege, Nefaser medical u saradnji sa nemačkom kompanijom Baldus Sedation i Tehnodental-om, organizuje sertifikovanu obuku o upotrebi plitke sedacije u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Radi velikog interesovanja koje vlada u okruženju za aparate i primenu sedacije azotnim oksidom, obuka će biti održana 29.10.2022. God. Na Stomatološkom falultetu Univerziteta u Beogradu u sali za predavanja na…